Skip links

DHL Ardiye ve Ordino | Ardiye Hesaplama Aracı | AWB

dhl ardiye hesaplama

DHL ARDİYE HESAPLAMA ARACI

DHL Ardiye hesaplamayı “AWB Olmadan Ardiye Hesaplama” ve “Express Gönderiler için Ardiye Hesaplama” şeklinde iki farklı kategoride düzenliyor. (Buradaki AWB havayolu konşimentosu anlamına gelmektedir.)

DHL internet sayfasında yer alan “Ardiye Hesaplama Aracının istediği bilgiler doğru ve eksiksiz girildiğinde tahmini bir hesaplama sonucu karşınıza gelecektir.

DHL “AWB Olmadan Ardiye Hesaplama” için;

  • Gümrük beyannamesinde yazan CIF bedelinin (Ürün bedeli) Amerikan doları karşılığı
  • Gümrükte bekleme gün sayısı.
  • Gönderilecek ürünün ağırlığı

doğru olarak gerekli yerlere girildikten sonra geriye sonuç butonuna basmak kalıyor. DHL ardiye ücreti geçici depolama alanından çıkış gününe ait Euro kurundan hesaplanmaktadır ve terminal hizmetleri evrak bedeli olarak ayrıca ücretlendiriliyor. Bu bedel geçici depolama alanı çıkışında, ardiye ücreti ile beraber ödeniyor.

Burada dikkat edilmesi gereken “Ürünün gümrükte bekleme gün sayısında tatil günleri ve hafta sonları da dahil” olması gibi önemli detayların da atlanmaması gerekmektedir. Yanlış ya da eksik bilgi verilirse ortaya yanlış bir sonuç çıkacaktır.

Öte yandan 31 Temmuz 2014’de Resmî Gazetede yayınlanan 5228 numaralı kanun değişikliği ile ardiye bedelleri KDV’den muaf tutulmuştur. Bu bilgiyi de DHL ardiye hesaplama yaparken göz önüne almak gerekir. 

DHL ARDİYE HESAPLAMA

Yurtdışı kargo gönderecek kişilerin karşılarına çıkacak sorulardan biri “Ardiye hesaplaması nasıl yapılır” olacaktır. DHL Kargo, bu sorunun yanıtını internet sayfasındaki “DHL ardiye hesaplama” bölümü ile veriyor. DHL ardiye hesaplama bölümüne girilecek doğru bilgiler ile 1 dakika içinde ödenecek ardiye ücreti ortaya çıkıyor.

ARDİYE NE DEMEK?

Ardiye ücreti nedir, ne kadardır, ardiye ücretini etkileyen faktörler nelerdir gibi sorulara yanıt vermeden önce cevaplamamız gereken bir başka soru var: Ardiye ne demek?

Ardiyenin Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre birkaç farklı anlamı vardır. Eğer ardiye sözcüğü günlük hayatta kullanılıyorsa evlerde kullanılmayan, saklanması gereken eşyanın konulduğu yer anlamına gelir.

Ama ardiye ne demek sorusunun cevabını dış ticaret yapacak bir kişi ya da kurum arıyorsa sorunun anlamı da cevabı da farklı olacaktır.

Eğer dış ticaret işlemi olarak ardiyeden söz ediliyorsa; “Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer, depo ya da antrepo” demek olan ardiye ayrıca bu depoda saklanan eşya için ödenen ücret anlamına da gelir.

Bu açıklamanın ardından ardiye ücreti nedir, nasıl oluşur, ne kadardır? gibi soruların yanıtlarını da verelim.

ARDİYE ÜCRETİ NEDİR?

Ardiye; gümrüklü sahalara  gelen  konteyner  ve  diğer yüklerin  kapalı  ve  açık sahalarda  saklanması,  depolanması,  etiketlenmesi,  paketlenmesi  ve benzeri katma değerli hizmetleri ve bu hizmetler için ödenen ücretin ifade etmektedir.

Bu ücretin ne kadar olacağını kendiniz de hesaplayabilirsiniz. DHL ve diğer uluslararası kargo servisleri “Ardiye hesaplama” formülü ile yaklaşık sonuçları vererek sizi kötü sürprizlerden koruyor.

DHL “EXPRESS GÖNDERİLER İÇİN ARDİYE HESAPLAMA”

Burada da gönderinin varışından sonra, önceki hesaplama ekranından konşimento numarası girilerek hesaplama yapılıyor. Konşimento numarası yazdıktan sonra “ Ara” butonuna basınca DHL express gönderilerin ardiye ücreti de hesaplanmış oluyor.

DHL YAKIT VE EK ÜCRETLER

DHL kargo express gönderimlerinde ABD Enerji Bakanlığı tarafından raporlanan ABD Körfez Kıyısı jet yakıt spot fiyatların aylık ortalamasına göre belirlenen yakıt ve istisnai durumlar için alınan ek ücretler söz konusu olmaktadır.

DHL yakıt ve ek ücretler için tıklayınız.

dhl konşimento hazırlama

DHL KONŞİMENTO HAZIRLAMA

DHL konşimento gönderinin nereye gittiği, hangi hizmetin talep edildiği ve ödeme tercihi gibi öneli konularda bilgi verir. Bu nedenle DHL ile yapılacak her gönderi için bir konşimentoya ihtiyaç vardır.

DHL Konşimento hazırlama için tıklayınız.

DHL ORDİNO ÜCRETİ

dhl ordino ücreti

Taşımasını DHL’in yaptığı eşya /mal için DHL ordino ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ordinonun en kısa tanımı “Yük teslim“ evrakıdır. Konşimentoya karşılık eşyanın gümrükten çekilebilmesi için talimattır. Bir başka adı da “evrak teslim ücreti”dir.

Ticarete konu eşyanın yüklenmesi veya boşaltılması öncesinde taşımacıya hitaben emir mektubu olarak verilen ordino ile mal sahibinin işlemleri tamamlanır ve ordino gümrük idaresine teslim edilir, taşınan eşya sahibi tarafından teslim alınır. Yani ithalatçı kişi ya da firma malını gümrükten çekebilmek için ordino ücreti ödenek mecburiyetindedir.

Eşyanın taşımasını gerçekleştiren şirket, ürünleri teslim ederken bir ordino ücreti tahsil edecektir. Ordino ücretinin ne kadar olacağı taşımacı şirketin fiyat politikasına bağlı olduğu kadar taşınan malın miktarına bağlıdır.

DHL ordino ücreti, DHL’in taşımasını gerçekleştirdiği eşya için eşyayı taşıtan kişi ya da firmaya teslim ettiğine dair verdiği evrak karşılığı aldığı ücrettir.

DHL ordino ücreti Türkiye genelinde 180 lira ile 270 lira arasında bir rakamdır.

DHL ordino ücreti ödenmemesi söz konusu olursa bu sefer de ithalat yükü ardiyede bekletileceği için DHL ardiye ücreti yükselecektir.

DHL ÖZET BEYAN

DHL özet beyan hizmeti ile de müşterilerinin iş akışlarının kolaylaşmasını sağlıyor. DHL’in internet sitesinde yer alan “özet beyan sayfası” ile girişi ya da çıkışı yapılacak eşyanın bilgi Gümrük idaresine verilebiliyor.

DHL özet beyan ile ilgili bilgi için tıklayınız.