Taşıma ve Kullanım Koşulları

SÖZLEŞME  

Bir taraftan Dumankaya İkon Kuleleri Örnek Mah. Ercüment Batanay Sok. No:14 A Blok D:20 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden “DRN LOJİSTİK A.Ş.” (işbu sözleşmede kısaca ‘DRN‘ olarak anılacaktırilediğer taraftan  

ADRES: ______________________________________ 

TEL: _________________________________________  

EMAIL : ______________________________________ 

iletişim bilgileri ve adresinde mukim 

FİRMA ADI_____________________________________________________________________ (işbu sözleşmede kısaca ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde bir sözleşme imzalanmıştırMüşteri yukarıda belirtilen adres ve unvanında olabilecek değişiklikleri DRN’ye derhal yazılı olarak bildirecektirAksi haldeyukarıdaki adrese DRN tarafından yapılacak tüm bildiri ve tebligatlar geçerli olacaktırAyrıca işbu sözleşmenin ifası sırasında DRN tarafından e-posta ile yapılacak bildirimlere Müşteri tarafından en geç 1 gün içinde itiraz edilmemesi halinde, e-posta içeriğinde yer alan bildirimler taraflar arasında geçerli kabul edilecektir. E-posta ile yapılan bildirimlerinMüşteri tarafından kabul edilmediğini ispat yükü Müşteri’ye aittir.   

SÖZLEŞME KONUSU 

MüşteriDRN’nin yurtdışında taşıma servisi verdiği bölgelere DRN’nin “KargomKolay Yurtdışı Hızlı Küçük Paket Taşımacılığı” hizmetlerinden yararlanarak gönderi yapabilecektir. 

 

TAŞIMA ŞARTLARI 

Müşteri tarafından DRN’ye teslim edilen tüm gönderilerin taşınması ve gönderinin kaybolmasıhasara uğraması ve gecikmesi halinde uygulanacak hükümler uluslararası havayolu taşımacılığındaTürkiyenin üye olduğu havayolu ile eşya taşınmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, ile uluslararası karayolu taşımacılığında Türkiye nin üye olduğu karayolu ile eşya taşınmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ile DRN Taşıma Kural ve Koşulları kapsamında olacaktırDRN müşterinin uğrayabileceği dolaylı herhangi bir hasarzarar veya kayıptan (gelir-kar kaybıpazar payı veya fırsat kaybı da dâhil olmak üzere her ne nam altında olursa olsun) sorumlu değildir. 

 

 

ABONE SERVİS ve TAŞIMA ÜCRETİ 

Müşteri’ye “Servis ve Gönderi Bedeli olarak; 

 

İhracat Gönderileri için: KargomKolay.com İhracat/İthalat 

Abone fiyat listesi uygulanacaktırBirim fiyatlarayasal mevzuat gereğince ödenmesi gereken idarimali vb. Ücretler dahil değildirrakamlara eklenecektirDRN’ nin bölge listesigönderi ve ağırlık bedellerini önceden bildirimde bulunmak koşulu ile tek taraflı ve müşterinin kabulü aranmaksızın her zaman değiştirmeye ve faturalama ile tahsilat kurunu belirlemeye hakkı vardırMüşteriDRN’ye teslim edilen veya kendisine DRN tarafından teslim edilecek olan tüm gönderileringerekirse DRN tarafından yeniden tartılarak ya da hacimsel olarak hesaplanarak teklifte ve/veya sözleşmede belirtilenden farklı tutardan faturalanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirFaturalandırmada müşteri tarafından beyan edilen ağırlık değilDRN’nin hesaplamış olduğu ağırlık esas alınacaktırUçak yakıt fiyatlarının aşırı arttığı dönemlerdeDRN bu artışları fiyatlarına yansıtma hakkını saklı tutarMüşteri 3 ay süre ile DRN’nin hizmetlerini hiç kullanmaz iseDRN bildirimsiz olarak fiyat değişikliği hakkına sahiptirYurtdışı Express Hizmeti fiyatları her 3 ayda bir günün koşullarına göre ayarlanır. Teslim süreleri ortalama olarak verilmiştirülkelerin ve gümrüklerinin dönemsel durumlarına göre farklılıklar gösterebilir. 

 

ÖDEME KOŞUL VE SÜRESİ 

Müşterifatura tarihinden itibaren hemen ödemeyi yapmakla yükümlüdürİşbu sözleşmede belirtilen ödeme süresi kesin vade olupbu süre sonunda ödemenin yapılmaması halinde Müşteri hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşerDRN zamanında ödenmeyen faturalar için aylık %8 oranında vade farkı faturası kesme ve herhalde faiz talep haklarını saklı tutarMüşteri’nin vadesi gelen faturalara ilişkin ödemelerini DRN’ye zamanında yapmaması halinde son ödeme tarihi gelmemiş olan ve Müşteri’ye ait olan tüm faturalar muaccel hale gelir 

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERİ VERME ZORUNLULUĞU 

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesiyle ilgili olarak 5549 Sayılı yasa kapsamındaki Yönetmelikler ve Tebliğlerde açıklandığı üzereKargo (Taşımacılık Faaliyetindekişirketlerinin müşterilerinden istenen bilgi ve belgeleri Kimlik Tespiti Yükümlülüğü kapsamında elde etmesi gerektiğindenMüşteribu bilgi ve belgeleri sözleşmenin imzası sırasında DRN’ye ibrazla ve sözleşmenin devamı sırasında gerçekleşecek tüm değişiklikleri de değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 işgünü içerisinde DRN’ye yazılı olarak bildirmek ve gerekli belgeleri DRN’ye ibraz etmekle yükümlüdürCanlı hayvan Antikalar (hassas ve/veya kırılabilirAsbest/Amyant değerli madenlerkülçe olarak nakit para, ateşli silahlar ve bunların parçaları ve mühimmatkürktehlikeli veya yanıcı maddeler (IATA Yönetmeliği tarafından belirlenmişinsan beden parçaları veya külleri mücevherlerdeğerli metaller ve değerli taşlar narkotik maddeler (yasa dışıkumar cihazlarıboş faturalarpornografik malzemelerdeğerli metal ve taşlartopraklarına getirilmesi veya üzerinden transit geçmesi söz konusu olan ülkenin federal, eyalet veya yerel yasalarıdüzenlemeleriyönergeleri veya tüzükleri tarafından yasaklanmış olan taşınabilir mallar kesinlikle taşınamaz. 

 

SÜRE ve FESİH 

İşbu sözleşme  / .… /20…. ile .…/ .… /20…. tarihleri arasında geçerlidirSözleşme bitiminden evvel 30 gün önceden taraflarca yazılı olarak feshedilmediği sürece aynı süre için tekrar uzarTaraflar diledikleri an 7 gün önceden yazılı ihbarda bulunmak koşulu ile sözleşmeyi tek taraflı feshedebilirler. 

 

ANLAŞMAZLIKLAR, CARİ HESAP VE KANIT SÖZLEŞMESİ 

İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hal mercii İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleridir. İşbu sözleşme Türk hukuku çerçevesinde yorumlanacak ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar Türk hukukuna göre çözülecektir 

DRN ile Müşteri, Türk Ticaret Yasasının 89 – 101’inci maddeleri hükümleri uyarınca cari hesap yöntemiyle çalışır. İşbu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkta taraflarDRN’nin ticari defter, evrak ve bilgisayar kayıtlarının HMK uyarınca münhasır delil olarak kabul edileceğini kabul ve taahhüt ederler. 

İşbu sözleşmenin imzasından ve sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin ifasından doğan her türlü vergiresimharççeşitli fonlar gibi her ne nam altında olursa olsun resmi birimler ya da makamlar tarafından vergilendirilen veya tahsil edilen mali sorumlulukların ve idari ve kanuni takip aşamalarında ortaya çıkacak olan her türlü gecikme faizitemerrüt faiziharç ve avukatlık ücretlerinin tamamı Müşteri tarafından herhangi bir ihtirazı kayıt konmaksızın derhal ödenecektir. 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaDRN’nin reklampromosyontanıtımbilgilendirme amaçlı faaliyeti ile ilgili her türlü ticari elektronik iletiyi telefon, mail, smsfaks ve diğer elektonik iletişim araçları yoluyla tarafımıza göndermesine onay verdiğimizi ve gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa ve/veya ilgili Kamu kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağını ve herhangi bir sebep bildirmeksizindilediğimiz zaman ticari elektronik ileti gönderilmesini reddetme hakkımızın olduğunugerek DRN’nin işbu Sözleşmede bildirilen mail adresitelefon numarasıfaks numarasıgerekse gönderilecek iletide bildirilen iletişim adreslerinden herhangi birine reddetme irademizi gönderebileceğimizi bildiğimizi beyan ve kabul ederiz. 

 

Müşteri 

Adı/Soyadı______________________________   

Firma ise Müsteri Vergi Dairesi /No.su______________________________ 

Şahıs ise Müsteri TC Kimlik No.su______________________________ 

Sözleşme Tarihi______________________________   

(Dijital olarak onaylanmıştır.)                   

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (1 oy kullanıldı, 5 üzerinde ortalama 1,00 puan aldı.)
https://www.kargomkolay.com/wp-content/uploads/2019/10/TEB.png
https://www.kargomkolay.com/wp-content/uploads/2019/10/MERSİN.png
https://www.kargomkolay.com/wp-content/uploads/2019/10/ODTÜ.png
https://www.kargomkolay.com/wp-content/uploads/2019/10/YTÜ.png

BİZ KİMİZ

KargomKolay; uluslararası evrak ve paket taşımacılığı yapan, aynı zamanda mikro ihracat kabiliyetine sahip bir yurtdışı kargo gönderimi markasıdır.

Dünyadan güçlü iş ortakları sayesinde 220 ülkeye kargo gönderimi yapmak için en ekonomik çözümleri sunan KargomKolay, güvenilir ve kaliteli hizmeti ilke edinmiştir.

Temel Değerlerimiz

İnsan Kaynakları

Basında Biz

Destek

Hemen Ara
Fiyat Al
Whatsapp