Skip links

DHL Özet Beyan | Süresi | Eklenmesi Gereken Evrak Listesi

dhl özet beyan

DHL ÖZET BEYAN

DHL özet beyan hizmeti ile taşımasını üstlendiği ürünlerin güvenliğini sağladığı gibi, müşterilerinin sorun yaşamasının da önüne geçer.

Özet beyan en kolay tanımı ile Türk gümrük bölgesine girecek eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan önce ve Türk gümrük bölgesinden çıkacak eşyanın çıkış gümrük idaresinden çıkmasından önce elektronik yolla verilen eşya beyanıdır. Özet beyanda taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgiler yer alır. Özet beyan doldurulurken eşyanın tarife pozisyonunun ilk 6 hanesinin yazılması da zorunludur. Hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde birden havalimanına uğraması durumu varsa özet beyan eşyanın boşaltılacağı hava limanındaki gümrük idaresine verilir.

dhl özet beyan

ÖZET BEYANI KİM VERİR?

Özet beyan eşyayı taşıyan tarafından verilir ancak eşyayı taşıma sorumluluğunu üstelenen dışında üçüncü kişilerce de verilebilir. Bu durumda, özet beyan taşıyıcı adına değil, onun yerine veriliyor demektir.

Bu aşamada DHL özet beyan hizmetini taşımasını üstlendiği eşya için vermektedir.

ÖZET BEYAN NEDEN VERİLİR?

Özet beyan Türk gümrük bölgesine giren veya Türk gümrük bölgesinden çıkan eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla verilmektedir.

Bu nedenle özet beyan, risk analizi ve gümrük kontrollerinin etkin yapılabilmesi için gerekli bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Özet beyanda eşyaya ilişkin bilgiler ile taşıma aracına ait bilgiler yer almaktadır.

ÖZET BEYAN VERİLMEMESİNİN YAPTIRIMI NEDİR?

Türk gümrük bölgesine giren eşya için özet beyan verilmemesi durumunda Gümrük Kanununun ilgili maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır. DHL özet beyan hizmeti ile müşterilerini bu cezalardan da korumaktadır.

ÖZET BEYAN VERME SÜRESİ

Hava taşımacılığında 4 saatten kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar, 4 saatten uzun mesafeli uçuşlarda ise Türk gümrük bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce özet beyan verilmelidir.

Öte yandan özet beyan vermeye yetkili kişilerin talep etmesi halinde, özet beyanın verilmesinden sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine gümrük idarelerince izin verilebilmektedir

DHL kargo ile özet beyan verme işleminde bu hükümlere tam uyum sağlayarak müşterilerinin iş akışlarını kolaylaştırıyor.

ÖZET BEYANA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Özet beyan bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği ile gümrük idaresine gönderilse de konşimentonun özet beyana eklenmesi de istenebilir.

DHL konşimento ile ilgili bilgi için tıklayınız.

dhl özet beyan

ÖZET BEYANDA YAŞANAN SIKINTILAR

Hava kargo taşımalarında, kargoların büyük çoğunluğu yolcu uçaklarıyla taşındığı için uçak kalkış saatlerinin değişken olması nedeniyle özet beyan verme süreleri içinde beyan verilmesinde sıkıntılar yaşanabiliyor.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE DİKKAT

Özet beyan verildikten ve eşya gümrüğe geldikten sonra sıra gümrük işlemlerine gelecek. Burada sorun yaşamamak için gümrükleme ile ilgili bilgilerin bilinmesinde fayda vardır.

DHL gümrük ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Eğer eşya gümrüğe getirildiğinde gümrük vergileri ödenip eşya gümrükten çekilmezse bu kez ardiye ücretleri söz konusu olacaktır. Böylesi ek bir maliyetle karşılaşmamak için gümrük bedeli kara tutarın hazır olmasında ayda vardır.

DHL ardiye hesaplama için tıklayınız.