Skip links

EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER | 2023 GÜNCEL VERİLER

EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER 

En çok ihracat yaptığımız ülkeler son yıllarda değişmedi. Bazı yıllar gerçekleştirilen olağan dışı yurt dışı satışlar nedeniyle listenin üst sıralarında yer alan ülkeler dışında genelde bu ülkeler hep aynı kaldı. Örneğin 2019 ve 2018’in en çok ihracat yapılan 4. ülkesi olan Irak 2012- 2013 ve 2014’de 2.  sıradaydı ama listenin son yıldır 2.  sırasında İngiltere yer almaktadır.

Bu yazımızda Almanya’nın yıllardır açık ara birinci olmaya devam ettiği Türkiye ihracatını mercek altına alacağız.

 En çok ihracat yaptığımız ülkeler hangileridir, 2020 yılı listesinde sıralama nasıl değişti sorularının cevapları KargomKolay’da. 

EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER DEĞİŞMİYOR

En çok ihracat yaptığımız ülkeler son 10 yılda çok büyük değişiklikler göstermedi. Türk ihracatçıları dünyanın bütün ülkeleri hedef pazar olarak belirlemiş olsalar bile ana pazar hep yakın coğrafyadaki Avrupa Birliği ülkeleri oldu ve en çok ihracat yapılan ülkeler hep bu ülkelerdi. Ortadoğu pazarına da ciddi satışları olan ihracatçılar özellikle 1990’larda sonra siyasi konjoktürün ve dünya haritasının değişmesi, yeni pazarların oluşması ile birlikte tam anlamıyla dünyaya açıldı. Afrika’nın en uzak köşelerinden, Avustralya’ya, Asya’ya, Amerika’ya kadar uzanan coğrafyada iş yapan ihracatçılar ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağladı.

2019 VERİLERİ

Türkiye 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolarlık ihracat yaptı.

TÜİK geçici verilerine göre 2019 yılında en çok ihracat yaptığımız ülkeler listenin ilk 15 ülkesi ve satış rakamları ise şöyle:

 1. Almanya: 4 milyar $
 2. İngiltere:10,87 milyar $
 3. İtalya: 9,2 milyar $
 4. Irak: 8.9 milyar $
 5. ABD: 8,05 milyar $
 6. İspanya: 664 milyar $
 7. Fransa: 641 milyar $
 8. Hollanda: 4 milyar $
 9. İsrail: 3 milyar  $
 10. Romanya: 859 milyar $
 11. Rusya: 854 milyar $
 12. Birleşik Arap Emirlikleri: 5 milyar dolar
 13. Mısır: 318 milyar $
 14. Polonya: 309 milyar $
 15. Belçika: 2 milyar $

Listenin devamında ise Suudi Arabistan, Çin, Bulgaristan, İran ve Fas yer almaktadır. Bu 20 ülke Türkiye’nin ihracatının yüzde 70’ine yakınının yapıldığı ülkelerdir.

2018 VERİLERİ

2018 verilerinde ise listenin sıralamasında Belçika’nın yeri nedeniyle farlılıklar var. Ülkelere yapılan ihracatın miktarında görece değişikliğin olduğu 2018’de en çok ihracat yaptığımız ülkeler ve dış satım miktarı şöyle sıralanmıştı:

 1. Almanya: 1 milyar $
 2. İngiltere: 10 milyar $
 3. İtalya: 5 milyar $
 4. Irak: 346 milyar  $
 5. ABD: 304 milyar $
 6. İspanya: 7 milyar $
 7. Fransa: 2 milyar $
 8. Hollanda: 7 milyar $
 9. Belçika: 950 milyar $
 10. İsrail: 894 milyar $
 11. Romanya: 867 milyar $
 12. Rusya: 399 milyar $
 13. Polonya: 346 milyar
 14. Birleşik Arap Emirlikleri: 1 milyar $
 15. Mısır: 05 milyar $

ALMANYA İHRACAT

Almanya,  en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında her zaman ilk sırada yer almıştır. 2018’de yüzde 6,8 artarak 16 milyar doların üzerine çıkan Almanya ihracatı, 2019 yılında yüzde 4.3 düşüş yaşadı ve 15.4 milyar seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu sonuçla Almanya yine en çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk sıraya yerleşti. Türkiye ihracatının yüzde 9’u bu ülkeye yapılmaktadır.

İNGİLTERE İHRACAT

İngiltere’de son 3 yıldır listenin ikinci sırasında yer almaktadır ve Türkiye’nin önemli ticari partnerleri arasında yer almaktadır. 2019 yılında Birleşik Krallık’a ihracatımız 10.87 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 2.1 oranında düşüş olduğunu gösterse de ülkenin sıralaması değişmemiştir. 2018’de bu rakam 11.1 milyar dolardı. İngiltere bu rakamlarla en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasındaki ikinciliğini korumuştur. İngiltere ihracatı toplam ihracatın yüzde 6.3’ünü oluşturmaktadır.

İTALYA İHRACAT

İtalya 2018 yılı itibarı ile Almanya ve İngiltere’nin ardından ülkemizin en çok ihracat gerçekleştirdiği 3. ülke konumundadır. Türkiye’nin İtalya’ya ihracatında en önemli ürün grubu otomotiv sanayi ürünleridir. 2018’de 9.5 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı İtalya’ya 2019’da yüzde 2.2 oranında gerçekleşen düşüş ile 9.2 milyar dolarlık dış satım yapılmış ve bu rakamla ülke en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında yerini korumuştur. İtalya toplam ihracatın yüzde 5.4’ünün yapıldığı ülkedir.

 IRAK İHRACAT

Irak geleneksel ihraç pazarlarımızdan biri olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında her zaman yerini almıştır. 2018 yılında 8.346 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı Irak’a 2019 yılında yapılan yurtdışı satış yüzde 7.8 artış göstermiş ve rakam 8.9 milyar dolara yükselmiştir. Irak ihracatı toplam ihracatın yüzde 5.2’sine karşılık gelmektedir. Irak’a en yüksek dış satımın yapıldığı yıl ise 2013’tür. O yıl Türkiye’den Irak’a yaklaşık 12 milyar dolarlık yurtdışı satış yapılmıştır.

AMERİKA İHRACAT

Amerika Birleşik Devletleri 2018 yılında da 2019 yılında da ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı olmuştur.

Bu ülkeye ihracatımızın toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 4.7’dir. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 azalma göstererek 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen Amerika ihracat rakamları 2019 yılında da yüzde 3 düşerek 8.05 milyar dolar seviyesine inmiştir.

İSPANYA İHRACAT

2018 yılında 7 milyar 708 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı İspanya’ya 2019 ‘da yüzde 0.6 oranında düşüş sonunda 7.664 milyar dolarlık satış gerçekleştirilmiştir. Türkiye, İspanya’nın tekstil ve konfeksiyon ithalatında Çin’den sonra ikinci sırada gelirken, bu ülkeye yapılan dış satım toplam ihracatın yüzde 4.5’idir.

FRANSA İHRACAT

En çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında 7. sırada Fransa yer almaktadır. Söz konusu ülkeye 2018 yılında 7.287 milyon dolarlık dış satım yapılırken, bu rakam 2019’da yüzde 4.9’luk artış göstermiş ve 7. 641 milyon dolar olmuştur. Fransa’ya yapılan yurtdışı satış toplam ihracatın yüzde 4.5’idir.

HOLLANDA İHRACAT

Hollanda dış ticaret partnerlerimiz arasında 8. sırayı almıştır. 2018 yılında Hollanda’yla ihracatımız bir önceki yıla oranla yüzde 23.6 oranında artarak 4 milyar 778 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2019 yılında yüzde 14.4 daha artarak 5. 446 milyar seviyesine çıkmıştır. Hollanda ihracatı toplam ihracatımızın yüzde 3.2’sidir.

İSRAİL İHRACAT

İsrail ihracat rakamları yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artış göstermiş ve ülke en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında girmeyi başarmıştır. İsrail’e 2018 yılında 3.894 milyar dolarlık dış satım yapılırken, bu rakam 2019’da yüzde 11.9 ‘luk artışla 4.359 milyar dolara ulaşmıştır. Ülke bu rakamlarla Türkiye’nin ticari partnerleri arasında 9. sırada yer almıştır. Toplam ihracatımızın yüzde 2.5’i İsrail’e yapılmaktadır.

ROMANYA İHRACAT

Romanya’nın başlıca ticaret ortakları arasında 5. sırada Türkiye vardır. Türkiye açısından bakıldığında ise Romanya en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 10. sıradadır. 2018’de 3.867 milyar dolarlık dış satım yapılan ülkeye 2019’da yaşanan yüzde 0.2’lik düşüş sonunda 3.859 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu ülkeye yapılan ihracat Türkiye’nin dış satımında yüzde 2.3 paya sahiptir.

RUSYA İHRACAT

Rusya da Türk ihracatçılarının gözde pazarlarından biri konumundadır. Zira Rusya ihracat rakamları da önceki yıllara göre artış gösterme trendine girdi. 2018 yılında 3.388 milyar dolar olan Rusya ihracatı 2019‘da yüzde 13.4 artarak 3.854 milyar dolar seviyesine yükseldi. Rusya ihracatında ilk sırada ise yaş sebze ve meyveler bulunuyor. Rusya Federasyonu aynı zamanda Türkiye’nin 2018 ve 2019’da en çok ithalat yaptığı ülke konumunu korurken Türkiye’nin ihracatının yüzde 2.2’si bu ülkeye yapılmaktadır.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İHRACAT

Birleşik Arap Emirlikleri en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 12. sıradadır. 2017’de 9.1 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı ülkeye gerçekleştirilen dış satım 2018’de keskin bir düşüş göstererek 3.1 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Bu rakam 2019 yılında ise yüzde 12.1 ‘lik artışla 3.5 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye’nin BAE’ne ihracatında ilk sıralarda ise kıymetli taşlar vardır. Değerli taş ve metaller bu ülkeye yapılan ihracatın yüzde 49’luk kısmını oluştururken BAE ihracatının toplam  dış satımdaki payı yüzde 2.1’dir.

MISIR İHRACAT

Mısır, Türkiye’nin Afrika kıtasında en çok ihracat yaptığı ülkedir. Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 1.9 payı olan Mısır’a 2018 yılında 3.05 milyar dolarlık dış satım yapılmıştır. 2019 yılında da ihracat artışı devam etmiş ve yüzde 8.7’lik artış ile rakam 3.318 milyar dolara yükselmiştir. Mısır’a en çok ihracatın yapıldığı yıl ise 2012’dir. O yıl Mısır’a 3.679 milyar dolarlık ürün satılmıştır. Türkiye bu rakamlarla Mısır’ın ithalatında 4. sıraya yükselirken, Mısır da en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 13. sıradadır.

POLONYA İHRACAT

Polonya Türkiye’nin ihracat sıralamasındaki 14. ülke. Yıllar itibari ile istikrarlı bir şekilde artan Polonya ihracatı 2018’de 3.346 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rakam 2019’da yüzde 1.1’lik düşüşle 3.309 milyar dolara geriledi. Bu ülkeye yapılan dış satım toplam ihracatın yüzde 1.9’udur.

BELÇİKA İHRACAT

2019 yılında Belçika’ya yapılan ihracat 3.24 milyar dolar seviyesindedir. Ülke bu rakamla en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında 15. sıradadır. Ancak 2018’de 3.95 milyar dolarlık dış satışın yapıldığı ülke bu satış rakamı ile listede Hollanda’nın ardından 9. sırada yer almaktaydı. Yaşanan yüzde 17.8’lik düşüş ülkeyi en çok ihracat yapılan ülkeler listesinde 6 sıra birden aşağı kaydırmıştır. Ülkenin toplam ihracatımız içindeki payı ise yüzde 1.9’dur.

2020 VERİLERİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre 2020 yılının ilk 4 ayında ihracat verileri ve en çok ihracat yaptığımız ülkeler listesi ise şöyle gerçekleşti:

 • Almanya: 429. milyar $
 • İngiltere: 777 milyar $
 • ABD: 602 milyar $
 • İtalya: 456 milyar $
 • Irak: 088 milyar $
 • İspanya:970 milyar $
 • Fransa:911 milyar $
 • Hollanda: 617 milyar $
 • İsrail:373 milyar $
 • Rusya Federasyonu:198 milyar $
 • Romanya:145 milyar $
 • Mısır:1.041 milyar $
 • Belçika: 038 milyar $
 • Suudi Arabistan: 013 milyar $
 • Polonya: 977 milyon $

Listenin devamında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Bulgaristan, Fas ve Ukrayna yer almıştır. İlk 4 aylık verilere göre Birleşik Arap Emirlikleri 16. sıraya gerilerken, İran ilk 20 ülke listesinden çıkmış yerine Ukrayna gelmiştir.

2020 yılı en çok ihracat yaptığımız ülkeler listesi yıl sonunda Türk ihracatçılarının gerçekleştireceği satışların toplamı ile son halini alacaktır.

2020 yılı en çok ihracat ve ithalat yaptığımız ürünler listesi‘nide KargomKolay’da bulabilirsiniz.