Skip links

Sizde KargomKolay hizmetlerinden şimdi faydalanın!

konşimento nedir ne işe yarar

KONŞİMENTO NEDİR, NE İŞE YARAR?

Konşimento nedir? sorusunun yanıtını tek kelime ile vermek gerekirse uluslararası yükün pasaportu diyebiliriz. Nasıl ki uluslararası yolculuk yapacak kişilerin bir pasaportu varsa ve her seyahat için bu belge isteniyorsa, yurtdışı taşmaya konu olan yükün pasaportu da konşimento adını taşır. Konşimento nedir sorusunu soran ve cevabını arayan kişiye verilebilecek daha ayrıntılı yanıtlar da var elbette. Taşıma senedi olarak da adlandırılan konşimento, üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar merci bilgileri başta olmak üzere söz konusu ticari işlemle ilgili her türlü bilginin yer aldığı kıymetli evraktır.

konşimento üzerindeki bilgiler

KONŞİMENTO ÜZERİNDEKİ BİLGİLER

Teslim edilen mala karşılık verilen “alındı” anlamına da gelen konşimento, aslında malı gönderen tarafından doldurulması gereken bir belge olsa da yükün taşımasını gerçekleştiren tarafından alıcının adına düzenlenir. Konşimento aynı zamanda malların belirtilen şartlarla taşınmak üzere, iyi durumda teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin yapıldığını gösteren hukuki bir delildir. Konşimento gönderinin nereye gittiği, hangi hizmetin talep edildiği özel teslimat talimatları, ürünün niteliği (tehlikeli madde olup olmadığı) ve ödeme tercihi gibi önemli konularda bilgi verir. Bu yazımızda konşimento örneklerinden, konşimentonun hazırlanmasına, konşimento talimatı nedir sorusunun cevabından, bu talimatta bulunması gereken bilgilere kadar pek çok önemli soruya yanıt vermeye çalışacağız.

konşimento hazırlama

KONŞİMENTO HAZIRLAMA

Konşimento hazırlama aşamasına gelindiyse öncelikle konşimento üzerindeki her bilginin doğru olduğundan mutlak surette emin olması gerektiği uyarısını yapalım. Hemen her taşıma operatörü konşimento hazırlama konusunda müşterilerine sonsuz destek verirken, yükün göndericisi olan kişi ya da kurumlar online konşimento hazırlama araçları ile bu işlemi gerçekleştirebilir.

konşimento örneği

KONŞİMENTO ÖRNEĞİ

Konşimento örneği, taşıma senedinin hazırlanması aşamasında yanlış yapmamak ve konşimentoyu doğru doldurmak için mutlaka göz atılması gereken örneklerdir. Bu örnekler internet ortamında bulunabileceği gibi yurtdışı kargo taşıması yapan global kargo şirketlerinin web sayfalarından da incelenebilir. Ve bu konşimento örneğine bakarak kolayca ve hatasız konşimento doldurulabilir. Zira doğru doldurulmuş bir konşimento yurtdışı gönderinin doğru ve güvenli gönderiminin de ilk gerekliliklerinden biridir. Eğer konşimento örneği ile bu kıymetli evrak doldurulamıyorsa, kargonun gönderileceği firmanın uzmanlarından yardım almak her zaman hataların önüne geçilmesini sağlar.

konşimento talimatı nedir

KONŞİMENTO TALİMATI NEDİR?

Konşimento talimatı nedir? sorusu da bu aşamada cevaplanması gereken bir sorudur. Konşimento talimatı için yapılabilecek en kısa tanımlama “Yükleme talimatı”dır. Bu talimat hem kargoyu gönderen hem de taşıyan açısından değerli bir belgedir çünkü gönderici ile taşımacı arasındaki taşıma sözleşmesinin ilk adımıdır. Konşimento talimatı ürünü gönderen şirketin antetli kağıdına yazılmalı, firmanın kaşe ve imzası mutlaka üzerinde bulunmalıdır. Konşimento talimatında bulunması zorunlu bazı bilgiler vardır. Bu bilgilerin mutlak surette eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir aksi bir  durum taşıma aracının yurtdışı yolcuğuna başlayamamasına neden olacaktır. Konşimento talimatı aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 • Müşteri – Firma adı, Açık adresi, Tel, Fax, Vergi dairesi, Vergi no, Yetkili kişi ismi
 • Gönderen- Taşımacı – Firma adı, Açık adresi, Tel, Fax, Vergi dairesi, Vergi no, Yetkili kişi ismi
 • Yükleme yeri
 • Alıcı -Firma adı, Açık adresi, Tel, Fax, Vergi dairesi, Vergi no, Yetkili kişi ismi
 • Teslim adresi – Adres, Tel, Fax, Yetkili kişi ismi
 • Yurtiçi gümrük adresi -Gümrük Komisyoncusu ve Telefon numarası
 • Yurt dışı gümrük yapılacak adres-Firma adı, Adres, Tel, Fax, Yetkili Kişi
 • Malzemenin teslim şekli
 • Malzemenin kilosu
 • Malzemenin adedi
 • Malzemenin ebatları
 • Malzemenin metreküpü
 • Malzemenin açık adı
 • Malzemenin özelliği
 • Mal değeri
 • Mal mukabili ödeme
 • Ve saik mukabili ödeme
 • Akreditifli ödeme-akreditif metninin tam şekli ile faksı
 • Sipariş Numarası
 • Navlun ve ödeme şekli

Hava Yolu Konşimento

Hava yolu konşimentosu IATA (International Air Transport Association) üyesi olan hava yolu firmaları tarafından basılan bir formdur. Malı gönderen tarafından doldurulması gereken hava yolu konşimentosu, uygulamada taşıyıcı işletme tarafından düzenlenir. Hava yolu konşimentosu üzerinde bulunması gereken bilgiler
 • Havayolu konşimentosunun ve taşıyıcı işletmenin kod numaraları
 • Belgenin düzenlendiği yer ve tarih
 • İhracatçı ve gönderenin bilgileri
 • İthalatçı veya bankanın bilgileri
 • Kargo türü, niteliği, miktarı, ağırlığı ve ölçüleri
 • Kalkış ve varış bilgileri
 • Taşıma ücreti ve ödeme koşulu
 • Taşınacak mal tehlikeli sınıfa giriyorsa ilgili deklarasyonlar
 • Diğer ek bilgi ve belgeler
Varış hava limanında gümrük işleminin tamamlanmasından sonra mallar belgede ismi yazılı alıcıya teslim edilir. Hava yolu taşıma senedi biri alıcıya, biri yükletene, biri de hava yolu şirketine ait olmak üzere 3 orijinal ve 9 kopya olarak düzenlenir.