Skip links

FedEx Özet Beyan | Verilmesi Süresi ve Nedenleri

fedex özet beyan

FEDEX ÖZET BEYAN

FedEx Express özet beyan ile taşımasını üstlendiği ürünlerin güvenliğini sağlamadığı gibi, müşterilerinin gümrüklerde herhangi bir sorun yaşamasının da önüne geçiyor.

ÖZET BEYAN NEDİR?

Özet beyan Türk gümrük bölgesine girecek eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan önce ve Türk gümrük bölgesinden çıkacak eşyanın çıkış gümrük idaresinden çıkmasından önce elektronik yolla verilen eşya beyanıdır.

Özet beyanda taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgiler yer alır. Özet beyan doldurulurken eşyanın tarife pozisyonunun ilk 6 hanesinin yazılması da zorunludur. Hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde birden havalimanına uğraması durumu varsa özet beyan eşyanın boşaltılacağı hava limanındaki gümrük idaresine verilir.

ÖZET BEYANI KİM VERİR?

Özet beyan eşyayı taşıyan tarafından verilir ancak eşyayı taşıma sorunluluğunu üstelenen dışında üçüncü kişilerce de verilebilir.

Bu aşamada FedEx özet beyan hizmetini taşımasını üstlendiği eşya için vermek zorundadır.

ÖZET BEYAN VERİLME NEDENLERİ

fedex özet beyan

Özet beyan Türk gümrük bölgesine giren veya Türk gümrük bölgesinden çıkan eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla verilmektedir.

Bu nedenle özet beyan, risk analizi ve gümrük kontrollerinin etkin yapılabilmesi için gerekli bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Özet beyanda eşyaya ilişkin bilgiler ile taşıma aracına ait bilgiler yer almaktadır.

ÖZET BEYAN VERİLMEZSE USULSÜZLÜK CEZASI

Türk gümrük bölgesine giren eşya için özet beyan verilmemesi durumunda Gümrük Kanununun ilgili maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanır. FedEx özet beyan hizmeti ile müşterilerini bu cezalardan da korumaktadır.

ÖZET BEYAN VERME SÜRESİ

Hava taşımacılığında 4 saatten kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar, 4 saatten uzun mesafeli uçuşlarda ise Türk gümrük bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce özet beyan verilmelidir.

Öte yandan özet beyan vermeye yetkili kişilerin talep etmesi halinde, özet beyanın verilmesinden sonra bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine gümrük idarelerince izin verilebilmektedir.

FedEx kargo ile özet beyan verme işleminde öz konusu bu hükümlere tam uyum sağlayarak müşterilerinin iş akışlarını hızlandırıyor.

ÖZET BEYANA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Özet beyan bilgileri bilgisayar veri işleme tekniği ile gümrük idaresine gönderilse de konşimentonun özet beyana eklenmesi de istenebilir.

FEDEX konşimento ile ilgili bilgi için tıklayınız.

ÖZET BEYANDA YAŞANAN SIKINTILAR

Hava kargo taşımalarında, kargoların büyük çoğunluğu yolcu uçaklarıyla taşındığı için uçak kalkış saatlerinin değişken olması nedeniyle özet beyan verme süreleri içinde beyan verilmesinde sıkıntılar yaşanabiliyor.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE DİKKAT

Özet beyan verildikten ve eşya gümrüğe geldikten sonra sıra gümrük işlemlerine gelecek. Burada sorun yaşamamak için gümrükleme ile ilgili bilgilerin bilinmesinde fayda vardır.

FEDEX gümrük ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Eğer eşya gümrüğe getirildiğinde gümrük vergileri ödenip eşya gümrükten çekilmezse bu kez ardiye ücretleri söz konusu olacaktır. Böylesi ek bir maliyetle karşılaşmamak için gümrük bedeli kara tutarın hazır olmasında ayda vardır.

FEDEX ardiye hesaplama için tıklayınız.