Skip links

FedEx Ardiye Hesaplama | Ordino Ücreti | Gereken Bilgiler

fedex ardiye hesaplama

FEDEX ARDİYE HESAPLAMA

Uluslararası kargo gönderirken bilinmesi gereken önemli ayrıntılardan biri de ardiye ücreti ve ardiye ücreti hesaplamanın nasıl yapılacağıdır.  FedEx Express, bu sorunun yanıtını kullanıcıları için veriyor.

TNT’nin FedEx’i bünyesine katması ile birlikte iki şirket ortak çalışmaya başlarken, FedEx Express, Türkiye’deki yeni servis sağlayıcısı olarak TNT’yi görevlendirdi. TNT, gümrük işlemleri desteğinin yanı sıra FedEx Express gönderilerinin toplama ve teslimat işlemlerini gerçekleştirdiği gibi ardiye ücreti hesaplama hizmetini de FEDEX için vermektedir.

ARDİYE NE DEMEK?

Ardiye ne demek sorusunu ardiye ücreti nedir, kim ne kadar ardiye ücreti öder, en az ardiye ücreti ödemek için neler yapılmalıdır gibi sorulara yanıt vermeden önce cevaplamamız daha doğru olur.

Ardiye Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre farklı anlamları içermektedir.

Eğer ardiye sözcüğü günlük hayatta kullanılıyorsa evlerde kullanılmayan, saklanması gereken eşyanın konulduğu yer anlamına gelmektedir. Evdeki gereksiz eşyalar atılmadan önce en son ardiyede saklanırlar.

Ama ardiye ne demek sorusunun cevabını uluslararası ticaret yapacak bir kişi ya da kurum arıyorsa sorunun cevabı da farklıdır.

Bir dış ticaret terimi olarak ardiyeden söz ediliyorsa; “Ticaret eşyasının saklandığı yer, depo ya da antrepo” anlamına gelir. Ardiye ayrıca bu depoda saklanan eşya için ödenen ücret anlamına da gelir.

ARDİYE ÜCRETİ NEDİR?

Ardiye; gümrüklü sahalara  gelen  konteyner  ve  diğer yüklerin  kapalı  ve açık sahalarda  saklanması,  depolanması,  etiketlenmesi,  paketlenmesi ve benzeri katma değerli hizmetleri ve bu hizmetler için ödenen ücretin ifade etmektedir.

Bu ücretin ne kadar olacağını kendiniz de hesaplayabilirsiniz. FedEx ve diğer uluslararası kargo servisleri “Ardiye hesaplama” formülü ile yaklaşık sonuçları vererek hazırlıksız yakalanmanızın önüne geçiyor.

FEDEX ARDİYE HESAPLAMA ARACI

Ardiye hesaplama işlemini Fedex’in internet sitesindeki ardiye ücreti hesaplama araçları ile yapabilirsiniz. Ardiye hesaplama bölümüne girilecek doğru bilgiler ile 1 dakika içinde ödenecek ardiye ücreti ortaya çıkıyor.

Ardiye hizmeti ile gümrükte kalan yurtdışı ihracat ürünlerinin korunması sağlanıyor. FEDEX ya da TNT de verdiği bu hizmetin karşılığında ardiye ücreti alıyor.

FEDEX ARDİYE HESAPLAMA İÇİN GEREKEN BİLGİLER

FedEx kargo ile ardiye hesaplamayı yaparken, ithalat ardiye hesaplaması için:

  • Gönderi no,
  • Vergi No
  • Account No yazıldıktan sonra “Hesapla “ butonuna basınca ortalama ardiye hesaplama sonucu ekranınıza gelecektir.

İthalat ardiye hesaplamasında hata olmaması adına gönderi no’sunun yanı sıra eşya sahibinin vergi no ya da account no’sundan birini daha girmesinin gerektiği sitede belirtiliyor.

FedEx ihracat ardiye hesaplama da ise gönderi no hesaplama yapmak için yeterli oluyor.

Burada önemli olan ardiye hesaplama sayfasının istediği bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesidir. Aksi takdire ardiye ücreti beklediğinizden yüksek çıkabilir.

ARDİYE ÜCRETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FedEx ardiye ücretinin hesaplamasında eşyanın ne olduğu en önemli etkendir. Ayrıca eşyanın nasıl yüklendiği ve depoda kalış süresi de ardiye ücretinde etkilidir. Depoda kaplayacağı alan göz önünde bulundurularak ardiye hesaplama eşyanın kilosuna ya da boyutlarına, bir anlamda paketleme şekline göre de yapılabilmektedir.

Fedex paketleme

Fedex paketleme için tıklayınız.

Özet beyan gibi işlemler için verilen hizmetler de ardiye ücretine eklenmektedir.

fedex özet beyan

Fedex özet beyan hakkında bilgi için tıklayınız.

FedEx ardiye ücreti geçici depolama alanından çıkış gününe kadar olan süreyi kapsar.

Burada “Ürünün gümrükte bekleme gün sayısında tatil günleri ve hafta sonlarının da dahil” olması gibi önemli detaylara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan 31 Temmuz 2014’de Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 numaralı kanun değişikliği ile ardiye bedelleri KDV’den muaf tutulmuştur. Bu bilgiyi de FedEX ardiye hesaplama yaparken göz önüne almak gerekir.

fedex ordino ücreti

FEDEX ORDİNO ÜCRETİ

Taşımasını FedEx’in yaptığı eşya /mal için FEDEX ordino ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ordinonun en kısa tanımı “Yük teslim“ evrakıdır. Konşimentoya karşılık eşyanın gümrükten çekilebilmesi için talimattır. Bir başka adı da “evrak teslim ücreti”dir.

Ticarete konu eşyanın yüklenmesi veya boşaltılması öncesinde taşımacıya hitaben emir mektubu olarak verilen ordino ile mal sahibinin işlemleri tamamlanır ve ordino gümrük idaresine teslim edilir, taşınan eşya sahibi tarafından teslim alınır. Yani ithalatçı kişi ya da firma malını gümrükten çekebilmek için ordino ücreti ödenek mecburiyetindedir.

Eşyanın taşımasını gerçekleştiren şirket, ürünleri teslim ederken bir ordino ücreti tahsil edecektir.

FedEx ordino ücreti de, FedEx’in taşımasını gerçekleştirdiği eşya için eşyayı taşıtan kişi ya firmaya teslim ettiğine dair verdiği evrak karşılığı aldığı ücrettir.

FedEx ordino ücreti ödenmemesi söz konusu olursa bu sefer de ithalat yükü ardiyede bekletileceği için FedEx ardiye ücreti yükselecektir.