Skip links

UPS Ardiye Hesaplama | UPS Ordino Ücretleri 2023

ups ardiye hesaplama

UPS ARDİYE HESAPLAMA

Yurtdışı kargo gönderirken bilinmesi gereken önemli ayrıntılardan biri de ardiye ücreti ve ardiye ücreti hesaplama yöntemidir. UPS Kargo, bu sorunun yanıtını internet sayfasındaki “UPS ardiye hesaplama” bölümü ile veriyor. UPS ardiye hesaplama bölümüne girilecek doğru bilgiler ile 1 dakika içinde ödenecek ardiye ücreti ortaya çıkıyor.

ARDİYE NE DEMEK?

Ardiye ücreti nedir, kim ne kadar ardiye ücreti öder, en az ardiye ücreti ödemek için neler yapılmalıdır gibi sorulardan önce “Ardiye ne demek” sorusunu yanıtlamamız gerekir.

Ardiye, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre birkaç farklı anlamı içermektedir.

Ardiye sözcüğü günlük hayatta, evlerde kullanılmayan, saklanması gereken eşyanın konulduğu yer anlamına gelir. Bu da genellikle evin kullanılmayan küçük bir odasıdır.

Ancak dış ticaret yapacak bir kişi ya da kurum için ardiye ne demek sorusunun cevabı farklıdır.

Eğer dış ticaret işlemi olarak ardiyeden söz ediliyorsa; “Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer, depo ya da antrepo” demektir. Ardiye ayrıca bu depoda saklanan eşya için ödenen ücret anlamına da gelir.

ARDİYE ÜCRETİ NEDİR?

Ardiye; gümrüklü sahalara  gelen  konteyner  ve  diğer yüklerin  kapalı  ve açık sahalarda  saklanması,  depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri katma değerli hizmetleri ve bu hizmetler için ödenen ücretin ifade etmektedir.

Bu ücretin ne kadar olacağını kendiniz de hesaplayabilirsiniz. UPS ve diğer uluslararası kargo servisleri “Ardiye hesaplama” formülü ile yaklaşık sonuçları vererek hazırlıksız yakalanmanızın nüne geçiyor.

UPS ARDİYE HESAPLAMA ARACI

Ardiye hesaplamayı UPS’in internet sayfasında yer alan “Ardiye Hesaplama Aracı”nda yapabilir, bu sayfada istenen bilgileri doğru ve eksiksiz vererek tahmini ardiye ücretini öğrenebilirsiniz.

UPS ARDİYE HESAPLAMA

“Ara konşimento no” bölümüne 18 veya 11 haneli konşimento numaranızı boşluk bırakmadan yazarak “Ara” butonuna basın. Eşyanın çıkış değeri ve çıkış ağırlığını yazdıktan sonra belirtilen gün veya günler için geçerli olacak ardiye ücretin karşınıza gelecek.

Ekrana gelen bilgileri kontrol ediniz, sağ taraftaki bilgilerde hata varsa, beyannamenize yazacağınız kilo ve eşya kıymetine göre değişiklik yapabilirsiniz.

UPS ardiye ücreti geçici depolama alanından çıkış gününe ait Euro kurundan hesaplanmaktadır ve terminal hizmetleri evrak bedeli ayrıca ücretlendiriliyor. Bu bedel geçici depolama alanı çıkışında, ardiye ücreti ile beraber ödeniyor.

Burada dikkat edilmesi gereken “Ürünün gümrükte bekleme gün sayısında tatil günleri ve hafta sonları da dahil” olması gibi önemli detayların da atlanmaması gerekmektedir. Yanlış ya da eksik bilgi verilirse ortaya yanlış bir sonuç çıkacaktır.

Öte yandan 31 Temmuz 2014’de Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 numaralı kanun değişikliği ile ardiye bedelleri KDV’den muaf tutulmuştur. Bu bilgiyi de UPS ardiye hesaplama yaparken göz önüne almak gerekir.

UPS “EXPRESS GÖNDERİLER İÇİN ARDİYE HESAPLAMA”

Burada da gönderinin varışından sonra, önceki hesaplama ekranından konşimento numarası girilerek hesaplama yapılıyor. Konşimento numarası yazdıktan sonra “ Ara” butonuna basınca UPS express gönderilerin ardiye ücreti de hesaplanmış oluyor.

ups ordino ücreti

UPS ORDİNO ÜCRETİ

Taşımasını UPS’in yaptığı eşya /mal için UPS ordino ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ordinonun en kısa tanımı “Yük teslim“ evrakıdır. Konşimentoya karşılık eşyanın gümrükten çekilebilmesi için talimattır. Bir başka adı da “evrak teslim ücreti”dir.

Ticarete konu eşyanın yüklenmesi veya boşaltılması öncesinde taşımacıya hitaben emir mektubu olarak verilen ordino ile mal sahibinin işlemleri tamamlanır ve ordino gümrük idaresine teslim edilir, taşınan eşya sahibi tarafından teslim alınır. Yani ithalatçı kişi ya da firma malını gümrükten çekebilmek için ordino ücreti ödenek mecburiyetindedir.

Eşyanın taşımasını gerçekleştiren şirket, ürünleri teslim ederken bir ordino ücreti tahsil edecektir.

UPS ordino ücreti de, UPS’in taşımasını gerçekleştirdiği eşya için eşyayı taşıtan kişi ya firmaya teslim ettiğine dair verdiği evrak karşılığı aldığı ücrettir. UPS ordino ücreti 200 TL’dir

UPS ordino ücreti ödenmemesi söz konusu olursa bu sefer de ithalat yükü ardiyede bekletileceği için UPS ardiye ücreti yükselecektir.