Skip links

MSDS Belgesi Nedir | MSDS Belgesi Örneği | E-SDS

msds belgesi örneği

MSDS Belgesi Nedir?

MSDS belgesi kısaltma olarak İngilizce olan kelimelerin baş harfleridir. Açılımı ise ‘Material Safety Data Sheet’ yani Malzeme Güvenlik Bilgi Formudur. Bu dosyada bulunan detaylar ise açıkladığı ürünün kimyasal yapısının bilgileridir. Ürünü dağıtan firmaların hem müşterilerine, hem devlete hem de gönderim yapacağı ülkenin gümrüğüne beyan etmesi için bulundurması gereken bu belge kimyevi maddeler için kullanılmaktadır.

MSDS, kimyasal kullanıma hazır olan maddelerin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağını açıklar. Dosya içerisinde, insan sağlığı ve çevre üzerindeki kimyevi maddenin yaratacağı olumsuz etkiler, bunlarla beraberde fiziksel ve diğer kimyasal risklerin açıklamaları aynı zamanda bunlara karşı da alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Kısacası MSDS açıkladığı ürünün bir kimlik kartıdır ve ürünü kullanacak kişiye/kuruma kılavuzluk etmektedir.

MSDS Belgesi Örneği

Msds belgesi örneğini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

MSDS Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunmalıdır

Msds belgesi 16 ana başlık ve 48 alt başlıktan oluşmaktadır. Güvenlik Bilgi Formu belgesi oluşturulan ana başlıklar aşağıdaki gibidir.

 • Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
 • Zararlılık tanımlanması,
 • Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,
 • İlk yardım önlemleri,
 • Yangınla mücadele önlemleri,
 • Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
 • Elleçleme ve depolama,
 • Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,
 • Fiziksel ve kimyasal özellikler,
 • Kararlılık ve tepkime,
 • Toksikolojik bilgiler,
 • Ekolojik bilgiler,
 • Bertaraf etme bilgileri,
 • Taşımacılık bilgisi,
 • Mevzuat bilgisi,
 • Diğer bilgiler.

MSDS belgesinin bir ürün için TSE’den onaylama gerekmektedir. Hazırlayacak kişi ise TÜRKAK tarafından belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Bu formların takibinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Güvenlik bilgi formu (MSDS) her firmaya ve her ürüne özel olarak hazırlanmalı ve kontrolleri belirli bir düzen içinde olmalıdır.

E-SDS Nedir?

E-SDS ise Avrupa Birliğinde yıllardır kullanılan Türkiye’de de bir süre sonra kullanıma başlanacak olan belgedir. Yılda 10 tondan fazla üretilen ve tehlikeli olan sınıfı için geçerli olacak belgedir. MSDS’in daha kapsamlı bir versiyonu olacaktır.