Skip links

DSV EXPRESS GÜMRÜK VERGİSİ

DSV EXPRESS GÜMRÜK VERGİSİ

DSV Express gümrük vergisi, yurtdışı gönderilerde özellikle ithalat yapılıyorsa ödenmesi gereken bir vergi türüdür.

DSV Xpress, taşımasını üstlendiği eşyanın gümrük işlemleri konusunda da gönderici ya da alan kişi ya da kurumlar destek olmaktadır.

Bu yazımızda;

  • DSV Xpress Gümrük vergisi nedir?
  • Gümrük vergisi sorgulama nasıl yapılır?
  • DSV Express Gümrük beyannamesi nedir?
  • DSV gümrük vergisi ödemesi nasıl nereye yapılır?
  • DSV vergisi sorgulama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz?

DSV AÇILIMI NEDİR?

DSV Express gümrük vergisi konusunun ayrıntılarına geçmeden önce DSV nedir sorusunu da yanıtlamamız gerekir.

DSV kargo, “Avrupa karayolu ve havayolu hızlı kurye” hizmeti veren bir şirkettir.

Şirket karayolu, hava, deniz ve trenle dünya çapında nakliye hizmetleri sunan Danimarkalı bir nakliye ve lojistik şirketidir.

1976 yılında dokuz bağımsız Danimarkalı nakliyat şirketi tarafından kurulduğundan bu yana, bir dizi stratejik rakip satın alma yoluyla hızlı bir genişleme ve uluslararası varlık elde etti.

2000 yılında, şirket tarihindeki en büyük adım, DFDS Dan Transport Group’un satın alınmasıyla atıldı.

Satın alma DSV Logistics grubuna, İskandinavya, Birleşik Krallık, Baltıklar ve Avrupa’daki karayolu taşımacılığı hizmetlerine ek olarak, kapsamlı bir lojistik kurulumun yanı sıra ABD ve Asya Pasifik pazarlarına hava kargo ve denizaşırı taşımalarda önemli bir konum sağladı.

DSV, 2019 yılında Panalpina Welttransport ile güçlerini birleştirerek dünyanın en büyük dördüncü nakliye ve lojistik şirketi oldu. Bu işbirliği  şirketin özellikle başta hava ve deniz taşımacılığı olmak üzere dünya genelinde konumunu güçlendirdi.

DSV Express hali hazırda dünyanın en büyük 5. nakliye ve lojistik şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Bu noktada DSV Express gümrük konusunda da destek vererek müşterilerine zaman kazandırmaktadır.

DSV EXPRESS GÜMRÜK VERGİSİ NEDİR?

DSV Xpress gümrük vergisi nedir sorusu cevabını vereceğimiz ilk ve en önemli soru.

Gümrük kelimesi anlam itibariyle ticaret ve ticaretten alınan vergi olarak algılanmaktadır. Gümrük vergisi de Türkiye’ye ithalat yoluyla gelen veya giden yabancı mallardan alınan vergi anlamına gelmektedir.

Tam tanımı ise, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 3.maddesi 8.fıkrasında yapılmıştır.  Bu tanıma göre, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde uygulanacak İthalat vergileri veya eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışında uygulanacak İhracat vergilerini ifade etmektedir.

İhracat yapılırken bir ülkeye giren tüm ürünler mutlaka gümrükten geçer ve gümrükten geçerken bir takım işlemler görür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uhdesinde olan bu işlemler sonrasında gümrükte kayıt altına alınan ürünün vergisini de almış olurlar.

Vergisi ödenen ürünler kayıt altına alınmış olur, gümrük kapılarından ülkeye sokulur. Böylece sorunsuz bir şekilde işlem sonuçlandırılır.

Peki DSV Express bu işlemin neresinde yer alıyor?

Yurtdışı kargonun DSV Xpress ile gönderildiği durumlarda gönderici ya da alıcı gümrük işlemleri konusunda da DSV’den destek isteyebilir. Şirket de bu durumda istene desteği vererek gönderilerin daha çabuk bir şekilde gümrükten geçirilmesini sağlıyor. Fiyatları görüntülemek için aşağıdaki ‘Fiyat Al’ butonundan hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

DSV VERGİSİ HESAPLAMA

DSV vergisi hesaplama dendiğinde, bu şirket yoluyla gönderilen ya da getirilen ürünlerin gümrük vergisinin hesaplanmasından söz ediliyor demektir.

Yurtdışına gönderilen ya da ithal edilen ürünler için ödenmesi gereken gümrük vergisini alıcı ya da gönderici kendisi de hesaplayabilir.

Gümrük vergileri, ticari işlemler için ithalatta  gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre İthalatta CIF Kıymet ( Eşya Bedeli + Navlun ( Uluslararası taşıma ücreti ) + Sigorta ) üzerinden  hesaplanır.

Ürün Avrupa Birliği ülkelerinden getiriliyorsa yüzde 18, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 20 oranında vergi uygulanır.

DSV vergisi hesaplama için internette bulunan hesaplama modülleri rahatlıkla kullanılabilir ve söz konusu miktarın ödenebilmesi için hazırlık yapılır.  

DSV VERGİSİ SORGULAMA

DSV vergisi sorgulama dendiğinde ise bu şirket ile taşıması gerçekleştirilen ürünlerin gümrük vergisinin sorgulanması anlaşılır.

DSV vergisi sorgulama, öğreneceğiniz bilgiler ışığında verginizi zamanında ödemeye yönlendirir.

Bu da sizi ürünlerinizin gümrükte takılması riskinden, gümrükte kalan ürünler için ayrıca ardiye ücreti ödemekten, uzun süreli gecikmelerde ürünlerin hasar alması ya da bozulmasından koruyabilir.

Bu vergi sorgulama ithalatçı için aslında bir tür emniyet aracıdır. Zira  hesaplama işlemi doğru yapılırsa ödeme de hemen yapılır ve işlemler daha kısa sürede, sevkiyat gecikmeleri yaşanmadan, herhangi başka olumsuzlukla karşılaşmadan devam eder.

DSV EXPRESS GÜMRÜK BEYANNAMESİ NEDİR?

DSV Express gümrük beyannamesi nedir sorusunun yanıtına gelirsek…

Gümrük beyannamesi ihracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir.

Söz konusu gümrük beyannamesi örneği internetten bulunabilir ve mevzuata uygun olarak doldurulur ve gümrük idaresine sunulur.

Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir.

GÜMRÜKTE GEREKLİ BELGELER

Ürünün gönderilmesi aşamasında verilen gönderi belgeleri, tüm yolculuk süresince gümrükleme noktalarında kullanılacaktır. Bu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olması gecikme ve cezalarla karşılaşmamak için çok önemlidir.

Tüm uluslararası gönderilerde öncellikle fatura, ürünün türüne ve varış ülkesine göre Menşe Şahadatnamesi, ATR ve EURO1 gibi ek belgeler gerekebilir. Ayrıca ithalat ve ihracat yönetmeliğine tabi kısıtlı ürünler için de bir lisansa ihtiyacınız olabilir.

Bu aşamalarda herhangi bir sorun yaşamamak için DSV kargo desteği alınabileceği gibi Gümrük Müşavirliği hizmeti de alınabilir. Böylece hata yapma riski ile karşı karşıya kalınmamış olur.

DSV VERGİSİ ÖDEME

DSV vergisi ödeme dendiğinde ise taşımasını bu şirketin gerçekleştirdiği ürünler için geçerli olan gümrük vergisinin ödenmesi anlaşılır.

DSV  Gümrük vergisi ödeme için başvurulabilecek farklı merciler vardır.

Gümrük beyannamesine bağlı vergiler beyanname numarası ile beyannamenin ait olduğu Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne ya da yetki verilmiş olan kamu bankalarına ödenir.

Posta Ve Hızlı Kargo Taşımacılığı yoluyla gelen gönderilere ait vergiler Gümrük Genel Tebliği’nin ilgili maddesi gereği gönderiyi getiren operatöre de ödenebilmektedir. Bu durumda vergi DSV Kargo hesabına yatırılabilir.

Söz konusu madde şöyledir:

MADDE 11 – (1) Gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilir ve operatör tarafından gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler, eşyanın operatöre teslimini takip eden en geç 7 iş günü içerisinde ödenir.

DSV İLETİŞİM

DSV iletişim, gümrük vergileri hakkında bilgi almak ve hareket planını bu bilgi ışığında oluşturmak için başvurulabilecek  bir yoldur.

DSV Express gümrük vergisi hakkında bilgi alınabilecek yerler arasında DSV şubeleri de vardır. DSV İstanbul ya da DSV İzmir şubeleri ülke genelindeki diğer şubeler gibi bu konuda destek alabileceğiniz iletişim noktalarıdır.

DSV Türkiye iletişim için şirketin Türkiye ayağı olan DSV Hava ve Deniz Taşımacılığı A.Ş.’ye ait 444 4 378 numaralı telefon kullanılabilir.

Türkiye’nin en çok ihracat ve ithalat yapılan şehirlerinden biri olan İzmir’den gönderi yapılacaksa ya da kargo bu kente geliyorsa Konak, Pınarbaşı ve Gaziemir’deki DSV İzmir şubelerine de ulaşabilirsiniz.