Skip links

En Çok Kullanılan Kargo Terimleri 2023

En Çok Kullanılan Kargo Terimleri Nelerdir?

Kargo terimleri, e- ticaretin yaygınlaşması, hemen herkesin hayatından en azından bir kere bile olsa internetten alışveriş yapması sonucunda günlük hayatımızın bir parçası oldu. Transfer merkezinden, kargo takibine, desi’den kargo koduna, alıcı ödemeliden, hasar tespit tutanağına kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan bu terimler nelerdir, ne anlama gelirler sizler için derledik.

Kargo terimleri arasında ilk sırada yer alan doğal olarak kargo’dur. Ayrıca ihbar notu, telefon ihbarlı, koli cebi gibi terimlerin yanı sıra yurtdışı gönderimler söz konusu olduğunda kullanılanlar da vardır. Konşimento, konşimento numarası, proforma fatura gibi kargo terimleri yurtdışı kargo gönderimi gerçekleştiren kişi/kurumlar tarafından daha sık kullanılmaktadır. İster yurt içi isterse de yurtdışı kargo gönderen hemen herkes bu terimlere az çok aşina olmuştur.

Kargo:

Kişi ya da şirketlerin birbirlerine, belirli bir sürede ulaştırılmak üzere gönderdikleri; doküman, dosya, valiz, paket, torba ve sandık gibi kap içerisinde veya doğal halindeki malzeme veya eşyaya verilen genel addır. Kargo yurtiçinde bir adrese gönderilebildiği gibi uluslararası da olabilir.

Diğer Kargo terimleri ve anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

Adrese Teslim:

Kargonun alıcının kendisine teslim edilmesi.

Adresten Alım:

Kargonun müşterinin adresine gidilerek teslim alınması.

Alıcı Haberli Kargo:

Kargonun alıcısının kargo gönderiminden haberdar olduğu ve teslim almak üzere bildirimde bulunmadan şubeye gideceğini beyan etmesi üzerine gönderilen kargolardır.

Alıcı ödemeli:

Kargo ücretinin alıcı tarafından ödenmesidir.

Alım İhbarı:

Kişi ya da firmaların, kargo firmasının şubesini arayarak kargosunun adresten alınmasını talep etmesidir.

Ambar Tesellüm Fişi:

Müşterinin adresinden teslim alınan kargolar için kesilecek olan fatura bilgilerini içeren, Maliye Bakanlığı’nın bandrolünü taşıyan ve kullanılması zorunlu resmi evraktır. 4 nüsha olarak tanzim edilir. Bu makbuz, aynı zamanda kargonun firmaya teslim edildiğinin yani zimmetlendiğinin belgesidir.

Barkod Etiketi:

Kargonun teslim alındığı şube ile teslim edileceği şube arasındaki aşamaların takibini sağlayan, üzerinde fatura bilgilerinin bulunduğu etikettir. Fatura düzenlenen her parça kargo için bir barkod etiketi elde edilir ve kargonun düz zeminine yapıştırılır.

Borçlandırma:

Yanlış gelen kargonun, alıcı adresinin bulunduğu alanda faaliyet gösteren şube / acenteye gönderilme işlemidir.

Çalışma Alanı:

Kargo taşıma firmasının şube ve acentesinin kargo alım ve teslim faaliyetlerini yürütecekleri adreslerin belirli olduğu yerleşim alanlarının sınırlarıdır. Her şubenin kargo alım ve dağıtımı yaptıkları sorumluluk alanlarını ifade eder.

Çıkış Şubesi/Acentesi:

Kargonun, gönderen kişi ya da kurumdan alındığı ve alıcısına teslimatı için aktarma merkezine gönderildiği noktadır.

Desi:

Paket, koli ya da sandık benzeri kolilerin hacimsel ağırlığını bulmak için eni, boyu ve yüksekliğinin santimetre cinsinden çarpılması ve yurt içi gönderilerde 3000’e, yurtdışı gönderilerde 5000’e bölünmesi ile elde edilen değer.

Devir Kargo:

herhangi bir nedenle gün içerisinde teslimatı gerçekleştirilemeyen ve ertesi gün teslim edilmek üzere şubede kalan kargolara denilir.

Dosya:

Ağırlığı 0-250 gr. arasında olan, maksimum 500 gramı geçmeyen dokümanlardır. Bu dokümanlar nakit para, çek ve kıymetli evrak olamaz.

El Terminali:

Kargo üzerinde yer alan barkodun okutularak tüm verilerin izlenebildiği elektronik cihazdır.

Fatura:

Kargolar çıkış şubesinde faturalandırılır. Peşin ödeme gönderilerde, gönderici kargoyu şubeye teslim ettiğinde fatura düzenlenir. Adres alım yapılan gönderilerde kargo şubeye getirildikten sonra fatura düzenlenir ve daha sonra fatura müşteriye ulaştırılır. Ücret alıcı gönderilerde kargo alıcısına teslim edildiği zaman tahsilat gerçekleşir.

Gelen Kargo:

Alıcıya teslim edilmek üzere, aktarma merkezi tarafından varış şubesine gönderilen kargolardır.

Giden Kargo:

Alıcısına ulaştırılmak üzere gönderenden teslim alınan kargolardır.

Hasar Tespit Tutanağı:

Kargonun kendisinde veya ambalajında yırtılma, patlak, ezilme,delinme ve/veya ıslanma olması durumunda bunun tespiti amaçlı düzenlenen belgedir.

Hat Aracı:

Kargoları, gideceği adreslere taşıyan araçtır.

İhbar notu:

Alıcının evde bulunamaması nedeniyle kargo ile ilgili bilgileri içerek ve kapıya bırakılan not.

Kargo kodu:

Gönderimi yapılan kargonun takibi için oluşturulan gönderi takip numarası.

Kargo teslim formu:

Kargonun alıcısına teslim edilirken imza ve kimlik bilgilerinin yazıldığı belge.

Koli cebi:

Faturanın koli üzerine konması için kullanılan şeffaf cep.

Kilitli Poşet:

İçinde dosya ve mini paket niteliğindeki eşyanın taşınabildiği, gönderici tarafından üzerine bulunan özel yapışkanı ile kapatıldığı takdirde alıcısına kadar güvenle taşınabilen, özel seri numarası ile değiştirilme olasılığına karşı korumaya sahip olan taşıma poşetleridir.

Kurye:

Dağıtım için hazır olan ürün evrak ve belgelerin dağıtımını gerçekleştiren ya da adresten alınması gereken gönderileri toplayan görevli.

Manifesto torbası:

Doküman, dosya ve mi paketler ile toplu taşıma listelerinin konulduğu torbadır.

Mini Paket:

Ağırlığı 251-999 gram arası olan ve manifesto torbası içerisinde taşınan kargolardır.

Müşteri Talep Dilekçesi:

Kargonun kaybolması veya hasar görmesi halinde müşterinin bu durumu ibraza kabul ettiğine dair bilgileri içeren dilekçesidir.

Peşin Ödemeli Fatura:

Kargo taşıma ücretinin gönderici tarafından ödenmesi düzenlenen faturadır. Plastik Mühür: Taşıma esnasında aracın içindeki kargoların güvenliğini sağlamak için taşıma aracının kapısına kilitlenen ve üzerinde seri numarası bulunan mühürdür.

Sözleşmeli/Abone Müşteri:

Kargo taşımalarını belirli bir kargo firmasıyla yapmayı tercih ederek taşıma koşullarını karşılıklı görüşüp sözleşme imzalayan müşterilerdir. Bunlar genellikle ticari amaçla kargo hizmetinden yararlanan kurumsal müşterilerdir.

Taahhütname:

Taşınması, kargo şirketi tarafından belirli şartlara bağlanmış türden kargo göndermek isteyen müşterinin, kendi isteği ile vermiş olduğu belgedir.

Tarifeli Kargo Taşıma:

İşletmecinin kargo kabul veya dağıtım yaptığı merkezi, şubesi veya acentesinin bulunduğu yerleşim yerleri arasında önceden belirlenen bir ücret tarifesine göre yapılan düzenli kargo taşımalarıdır.

Taşıma faturası:

Gönderilen kargo için şubelerde düzenlenen fatura.

Taşınması yasak kargo:

Taşınması kanunen yasak olan maddelerdir. Genellikle yakıcı ve yakıcı maddeler, uyuşturucu vb’dir.

Telefon İhbarlı Kargo:

Kargonun, alıcıya telefon ile duyurulması ve alıcının kargosunu şubeden teslim almasıdır.

Transfer merkezi:

Giden / gelen kargoların yüklendiği ve indirildiği, araçların muhafaza edildiği, araçların girip çıkmasına ve park etmesine müsait olan yerdir.

Ücret Alıcıdan Fatura:

Kargo taşıma ücretinin alıcı tarafından varış merkezinde ödenmesi durumunda düzenlenen faturadır.

Varış Şubesi/Acentesi:

Kargonun, alıcısına teslimatının yapıldığı şube/acentedir.

Yetki Belgesi:

Müşterinin, kargo teslimatını kendi adına başka bir şahsın ve/veya kurumun yapabileceğine dair yetki verdiğini gösteren belgedir.

Söz konusu bu kargo terimleri hem yurtiçi kargo gönderimlerinde, hem de yurtdışı kargo gönderimlerinde kullanılmaktadır. Bu terimler dışında sadece konşimento, konşimento numarası, proforma fatura gibi sadece yurtdışı gönderimlerde kullanılan kargo terimleri de vardır.

Konşimento:

Yurt dışı kargo gönderimi yaparken kargo firması tarafından hazırlanan ve üzerinde gönderici, alıcı ve gönderinin içeriğine ait detayların yer aldığı belge.

Konşimento Numarası:

Yurt dışına gönderilen her kargo için konşimento numaraları oluşturur. Bu numaralar benzersizdir. Konşimento numarası kargo takibi yapmak için kullanılır.

Proforma Fatura:

Evrak dışında yapılan tüm yurt dışı gönderilerde hazırlanması gereken, kargoya ait içeriğin nelerden oluştuğunun ve fiyatlarının kalem kalem yer aldığı, alıcı ülkenin gümrüğüne beyan edilen belge. Varış ülkesindeki gümrük yetkilileri proforma beyanını asıl kabul ederek, beyanda yer alan bilgilerden gümrük vergisi hesaplamaktadır.