Skip links

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ KULLANICISINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

İşbu muvafakatname kapsamında DRN Lojistik Anonim Şirketi ile paylaşmış olduğum kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerimin DRN Lojistik Anonim Şirketi’nde ortak kullanılan server, bilgisayar hizmetlerinin depolama alanlarının bir kısmının yurtdışında olması ve bu kapsamda daha etkin internet hizmeti sunulabilmesi amacı ile yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi, işbu muvafakatnameyi hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel verilerimin yurtdışına aktarılmasına onay veriyorum.

İnternet Sitesi Kullanıcısı

İsim :

Soyisim:

Tarih: